رزومه

1-روشنایی معابر سایت پتروشیمی خراسان شمالی

2-روشنایی و نورپردازی مجتمع تفریحی توسکا (پتروشیمی اراک)

3-روشنایی و نور پردازی هتل المپیک

4-روشنایی شهرک سلامت (قم)

5-نور پردازی پل چهارم و پنجم اهواز

6-روشنایی و نور پردازی مجتمع تجاری گلستان

7-روشنایی و نورپردازی پارک ملت

8-دانشگاه آزاد قزوین

9-پتروپارس عسلویه

10-پارک 17شهریور سمنان

11-شهرداری شهمیرزاد

12-شهرداری زرقان

13-شهرداری رامسر

14-شهرداری تالش

15-شهرداری مشهد

16-قرارگاه سازندگی خاتم انبیا

17-موزه رضا عباسی

18-روشنایی و نورپردازی چندین تالار پذیرایی

19-نورپردازی بیش از 250 ساختمان در سطح کشور

20-تامین روشنایی داخلی بیش از 150 کارخانه صنعتی

و چندین پروژه دیگر.............